HomeBallonvarenEquipmentOnderhoudBedrijvenPassagiersOpleidingContact

--------------


In april 2015 gaat ook ballonvarend Nederland over op de Europese regels voor brevetering. Inmiddels kan de Nederlandse overheid gebruik maken van uitstel tot maximaal 8 april 2018.

De regels waaraan we moeten gaan voldoen staan beschreven in de geconsolideerde Part FCL , wijziging 245/2014 en de bijbehorende AMC's.

Belangrijk bij het bestuderen van de FCL-stukken zijn de benamingen die wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. Het huidige CPL(FB) krijgt de naam BPL en het huidige BPL uitgegeven door de KNVvL gaat over in een LAPL uitgegeven door de overheid.

Een andere belangrijke wijziging is dat waar we het nu hebben over klassebevoegdverklaringen A, B, C en D we het straks hebben over groepen. Onder klasse van luchtballon wordt straks verstaan: de indeling van luchtballonnen, rekening houdend met het stijgmechanisme dat wordt gebruikt om in de lucht te blijven. Onder groep van heteluchtballonnen wordt straks verstaan: de indeling van luchtballonnen, rekening houdend met de grootte of capaciteit van de ballon.

Huidige klasse-
bevoegdverklaring
inhoud gaat over in
inhoud
A
tot en met 3000 m3
'A'
tot en met 3400 m3
B
3001 t/m 3965 m3
'B'
3401 t/m 6000 m3
C
3966 t/m 6000 m3
'B'
3401 t/m 6000 m3


'C'
6001 t/m 10500 m3
D
6001 en meer
'D'
10500 en meer

Samengevat wordt de ballon uit klasse A iets groter, B en C samengevoegd en groter en D voor de ballonnen groter dan 10500 m3 / 375000 ft3.

Bijgewerkt op 30-10-2014